Växtbaserad kost intresserar läkare i Sverige

2013-11-12

Vegetabilisk kost minskar risken för att drabbas av till exempel cancer.

Vegansk kost minskar risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det anser inte bara Världscancerfonden utan även en grupp läkare som valt att starta en förening i Sverige med målet att förebygga sjukdomar med hjälp av vegansk mat. Att ersätta djurförsök står också på agendan.
– Vi vet att det finns väldigt många läkare i Sverige med god kunskap om hälsovinster med en växtbaserad kost och många som vill se utökade ansträngningar för att ersätta djurmodeller i läkarutbildning och medicinsk forskning. Vi tycker det är av stor vikt att denna opinion synliggörs även i Sverige, säger initiativtagaren David Stenholtz.

Förebilden är den amerikanska läkarföreningen Physicians Committee for Responsible Medicine som funnits sedan 1985 och har 11 000 läkare som medlemmar. Den svenska föreningen, som ännu inte har något officiellt namn, består av ett tiotal medlemmar och ett trettiotal intresserade kollegor. Målet är 100 läkare första året.

David Stenholtz är specialist i onkologi och är den som koordinerat bildandet.

– Världscancerfondens genomgång av all forskning på området visar ett entydigt mönster. Animaliska produkter ökar risk för cancer och hela vegetabilier minskar risk. Vi stödjer ståndpunkten att en helt växtbaserad kost bestående av hela vegetabilier är optimalt för hälsan, säger han.

Onkologen David Stenholtz. Foto: Rasmus Klöcker Larsen.

Initiativet har tagits emot väl i media. Både radio och teve har uppmärksammat föreningen och så även Läkartidningen. Läkare är ingen omöjlig grupp att påverka, enligt David Stenholtz, men trots att man vet att vegetabilier har stora hälsofördelar, är det inte ovanligt att läkare inte löper linan ut.

– Vi vill att alla ska kunna göra informerade kostval med hänsyn till sin hälsa. Vi anser att den möjligheten saknas helt idag.

Jenny Luks
jenny@pintomagasin.se